Se alla

Liberalerna Halmstad – Det förnuftiga valet

Stränder, skolgårdar & arenan 

UTVECKLA VÅRA STRÄNDER OCH BADPLATSER
Varje strand har sin profil och potential. Vi vill förädla och utveckla varje plats. Strandnära lekplatser, kallbadhus eller så handlar det om behov av ökad tillgänglighet. Var plats har sina behov och möjligheter.

BÄTTRE SKOLGÅRDAR OCH FÖRSKOLEGÅRDAR
Skolgårdarna ska inte bara inbjuda till lek och rörelse, de ska även kunna nyttjas i lärandet. Självklart ska det finnas mer grönyta på gårdarna. Vi vill kraftsamla för att alla skolgårdar ska vara en inspirerande plats för barnen och eleverna.

ARENAN 2.0
Det är dags att lämna Örjans Vall. Bygg en ny multisportarena på Sannarp som kan husera inte bara fotboll utan även bowling, gymnastik och varför inte curling? Vi vill ta idrotten i Halmstad till framtiden.

——

Engagera dig

Vill du engagera dig för att göra Sverige till möjligheternas land?

Bli medlem

Skolan

Allt börjar med en bra skola. Barn ska drömma fritt och stort och skolan ska vara en plats där kunskap och mod gör drömmar till verklighet. Vi har redan gjort en hel del i skolan i Halmstad under denna mandatperiod. Bland annat har vi satsat mycket på barn som behöver särskild undervisning och utökat elevhälsan men vi vill göra mer.

Se över skolpengen: Alla skolor har olika behov och vi vill anpassa skolpengen efter vad varje skola behöver, så att skolor själva kan bestämma kring vuxennärvaro och suddigum.

Utveckla lärmiljöer: Att ha klassrum och pedagogik som inkluderar alla elever ger många fler elever bättre möjligheter att lära sig mer.

Obligatoriskt skolval: Istället för att bara några väljer skola till sina barn vill vi att alla aktivt väljer skola. Det skapar delaktighet och är en viktig åtgärd mot segregation.

Språkförskola: Vi vill ha obligatorisk språkförskola för barn som inte ännu kan svenska, detta för att underlätta för övergången till skolan.

Bygg ikapp: Vi vill bygga, bygga och bygga. Det finns inget annat val. Våra barn måste ha bra lokaler att vistas i under dagarna. 

Rörelseplatser: Vi vet att rörelse och motion förbättrar skolresultatet. Fler ska få möjligheter att röra sig i anslutning till skolor och vi ser gärna ett utökat samarbete med föreningar.

Förebyggande åtgärder: Fler socionomer i skolan! De ska hjälpa till att tidigt upptäcka sociala problem och skapa nära kontakt mellan hem och skola. I gemensamma projekt skapar elever och lärare goda nätverk som sträcker sig utanför den egna skolgården.

Äldre

Självklart måste vi se till att de som är äldre och i behov av samhällets stöd får bra omsorg och trivs med sina liv.

Parbo-garanti: Om man är ett par och behöver olika typer av vård måste man kunna få en möjlighet att fortsätta bo tillsammans även på ett äldreboende, det är en liberal grundfråga

Nolltolerans mot psykisk ohälsa: Det är allt fler äldre som mår sämre. Vi måste arbeta med att motverka ensamhet och psykisk ohälsa.

Sex hela livet: Såklart ska man kunna ha ett aktivt sexliv upp i åldrarna. Vi måste bli bättre på att informera om hur man kan ha ett bra och aktivt sexliv med sin partner oavsett ålder.

Öl & vin på serviceboenden: Vuxna människor måste själv kunna göra ett val huruvida de vill ta en öl till maten eller inte.

Utveckla boendeformer: Fler olika typer av boendeformer måste finnas i kommunen så man kan välja hur mycket stöd och hjälp man vill ha.

Bekanta ansikten: Scheman måste läggas så det inte är så många olika människor som möter våra äldre. Igenkänning ger trygghet.

Boenden i fler områden: Det ska finnas äldreboenden i fler områden, bara för att du behöver stöd/hjälp ska du inte behöva flytta från det område du trivs i.

Utveckling av Halmstad

Levande city: En dansbana, utomhusscener, tydlig kulturkoppling för Halmstad är en fantastisk kulturstad

Förläng sommaren: Sommaren kan stanna lite längre i Halmstad, vi vill ha förlängda öppettider på våra tillgänglighetsbad och på våra poolområden.

Alla ska få möjlighet: Vi vill utveckla våra tillgänglighetsbad med liftar, ledljus och utbildad servicepersonal.

Bro på söder: Vi kan inte vänta hur länge som helst, bron behöver komma på plats snarast.

Halmstad - från österkansbro